Tekst alternatywny          Zakład Produkcyjno-Handlowy „Kołacz” został założony w 1956r. przez ojca żony - Zygmunta Szlęzak i prowadzony był do 1977 roku, tj. do chwili przejścia właściciela piekarni na emeryturę.

W 1990 roku będąc na zasiłku dla bezrobotnych otrzymałem z Rejonowego Urzędu Pracy w Jaśle kredyt na podjęcie działalności gospodarczej. W wyniku podjętych działań zakład ten ponownie ruszył z produkcją w grudniu tego roku. W tym czasie stan zatrudnienia wynosił 2 pracowników bezpośrednio produkcyjnych – piekarzy, a dystrybucją wyrobów piekarniczych zajmowałem się sam, rozwożąc wyroby samochodem dostawczym „Żuk”

Produkcję pieczywa rozpocząłem mając jedynie: miesiarkę do ciasta typu „Mora 2”, dwa kotły cynowane, sita do mąki (ręczne), dwa drewniane wózki do studzenia chleba, blachy do wypieku drobnego pieczywa (czarne),oraz piec gazowy typu „Ceglak”.

W 1999 roku podjęliśmy się następnej gruntownej modernizacji naszego zakładu. W ramach tych prac zakład zwiększył powierzchnię magazynową

o dodatkowe 100 m². zasadniczo zmieniły się warunki socjalne dla załogi.

Aktualnie zakład jest wspólną własnością moją i mojej żony.

Zajmuje 14 pomieszczeń lokalowych o łącznej powierzchni użytkowej 280 m². Zakładem kieruję ja osobiście oraz moja żona. Stan zatrudnienia na dzień 01 lipca 2008 wynosi 20 pracowników. Piekarnia pracuje na 2 zmiany. Aktualna dobowa wielkość produkcji to 1,5 tony chleba i galanterii drobnej.W celu poprawy bezpieczeństwa pracy, ale także zwiększenia produkcji zakupiono automat do bułek, który zastąpił dzielarkę ręczną oraz rogalikarkę typu Uniwersum HWM 50. To ostatnie urządzenie pozwoliło na znaczną eliminacje pracy ręcznej na stole. Zakład wyposażony jest ponadto w 2 piece opalane gazem, 2 miesiarki do ciasta około 280 l, kotły nierdzewne, 1 miesiarkę spiralną 120 l, sito elektryczne, aparaty wrzutowe do pieców, nierdzewne wózki i regały do studzenia chleba, blachy wypiekowe, maszynę myjącą kosze, krajalnicę do chleba typu „JAC”, szafy chłodnicze. Wszystkie wymienione urządzenia spełniają normy bezpieczeństwa w zakresie bhp oraz normy sanitarne HACCAP. W zakładzie prowadzone są systematycznie badania i pomiary występowania czynników szkodliwych na stanowiskach pracy.

W 2006 roku w zakładzie został wprowadzony system „Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP). Należy podkreślić, że w okresie prawie 17 lat działalności nie odnotowano wypadku przy pracy.

Zakład Produkcyjno - Handlowy "Kołacz" posiada sklep firmowy, w którym sprzedaje się pieczywo własnej produkcji.

Obecnie produkujemy dobowo około 14 gatunków pieczywa (zwykłego, ziarnistego, żytniego, razowego i drobnej galanterii piekarniczej) oraz wyroby okazjonalno-świąteczne. Zakład nasz zaopatruje w pieczywo sklepy na terenie gmin: Kołaczyce, Brzyska, Brzostek, miasto Jasło i okolice. W okresie roku szkolnego piekarnia zaopatruje także szkoły z terenu gmin Kołaczyce i Brzostek.

Przedstawiając Zakład Produkcyjno-Handlowy „Kołacz” pragniemy podkreślić, iż dobro klienta oraz zadowolenie pracowników zawsze było naszym naczelnym wyzwaniem. Jako zakład piekarniczy mam plany rozwoju dalszej modernizacji produkcji. Planujemy w niedalekiej przyszłości zmodernizować halę produkcyjną i zwiększyć powierzchnię naszego sklepu przyzakładowego. W trakcie realizacji jest zakład do produkcji ciast. Docelowo zamierzamy zwiększyć zatrudnienie o 5 nowych pracowników.

 
(C) 2008 - 2011 Piekarnia "KOŁACZ"